دخترِ کیاسر (کیوسری کیجا)

تو ای کیاسری ای زاده اَبَر مردان

 

[ جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 23:53 ] [ F 1420 ]

[ ]